Untitledness,

Une intervention particulière,

avec / met

Een ingrijpend bezoek,