Installatie


TIJDELIJKE VERZAMELING


Met TIJDELIJKE VERZAMELING wil Frédéric Rolland in de B-Gallery werken bijeenbrengen van de laureaten van de voorbije jaren. Het denkproces dat aan de tentoonstelling voorafging wou de B-Gallery identificeren aan de hand van haar eigen geschiedenis. De B-Gallery, gelegen in de Bortier Galerij en gerund door de Dienst Cultuur van de Stad Brussel, is een tentoonstellingsruimte gewijd aan de jonge hedendaagse creatie. De kunstenaars en hun werken die ze er tentoonstellen, vormen er de ziel van. Vertrekkend van deze vaststelling stelt Frédéric Rolland voor, rond een reeks van hun werken, een spanningsveld op te bouwen over het proces zelf van het tentoonstellen.


Hoe een verscheidenheid van werken voorstellen ?

Het samenbrengen
van werken van kunstenaars met als enige link ooit in diezelfde ruimte te hebben tentoongesteld, brengt de vraag naar voren over het samen plaatsen van sterk uiteenlopend werk. Met TIJDELIJKE VERZAMELING gaat het er niet alleen om de werken te verzamelen en ze subjectief op te hangen, een soort retrospectieve zeg maar, maar met dit "materiaal" als basis, een actuele tentoonstelling te produceren die de dialoog aangaat met de kijker. Rond deze dialoog stelt Frédéric Rolland de notie van 'de tentoonstelling als proces' in vraag. Uiteindelijk brengt hij een installatie samen die voorstelt de ervaring van de tentoonstelling als dusdanig aan te gaan, en dit op verschillende niveaus die tot aan het concept zelf reiken.


Collectie of tentoonstelling ?

Elke kunstenaar die ermee akkoord ging het spel te spelen, is in de B-Gallery geïncarneerd door een van zijn eigen werken. Dit werk kaatst de kijker terug naar de auteur, naar zijn artistieke werk, en naar de tentoonstelling uit het verleden die het vertegenwoordigt. Wanneer men beschouwd dat elke geselecteerde kunstenaar het resultaat is van een verlichte keuze ter ere van de jonge hedendaagse creatie, dan kunnen deze keuzes gezien worden als de voorbode van de oorsprong van een collectie. Echter, de galerie is geen museum en geen van de werken is gebonden aangekocht te worden door de Stad Brussel. Het gaat dus om een virtuele collectie, en het is deze waar de tentoonstelling een belichaming van is door ze samen te brengen voor de duur van een tijdelijke tentoonstelling. Elk jaar getuigt de publicatie van een catalogus van de tentoonstellingen van het seizoen. Deze vormt het geheugen van de B-Gallery en vormt de basis voor het idee van een virtuele collectie.


Welke bemiddeling voor welke keuze ?

Rond werken, tentoonstellingen en musea, worden verschillende types van bemiddelingen aan het publiek voorgesteld. Het gaat over elk dispositief dat helpt om de werken te ontmoeten. Dit zijn de elementen die de werken in het daglicht stellen, en die, voor sommigen van hen, ze verklaren: affiches, folders, krantenartikelen, tentoonstellingscatalogi, rondleidingen, audio-gidsen ... en ook het materiaal voor de enscenering van de werken. Deze dispositieven van bemiddeling hebben de functie om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de werken te verhogen, vanaf het aankondigen van hun bestaan tot de modaliteiten van hun tentoonstelling. Ze spelen als tussenpersonen en maken een contact, een dialoog, een ontmoeting mogelijk met een werk. Zonder hen zou het werk onopgemerkt voorbijgaan. Ze traceren een pad ernaartoe en maken het mogelijk te stoppen, en om iets te begrijpen. Soms zelfs om stil te vallen.

Zo werkt het proces van de ontmoeting met een kunstwerk meestal als volgt: in eerste instantie wordt een toeschouwer aangetrokken door middel van verschillende communicatiemiddelen, om een tentoonstellingsruimte te bezoeken die hem in contact brengt met een aantal werken. In een tweede stap, midden de tentoongestelde werken, kan zijn aandacht gericht worden op een of meer van hen, indien nodig door middel van verschillende communicatiemiddelen of enscenering.

Bij TIJDELIJKE VERZAMELING werkt Frédéric Rolland met het tweede deel van de ontmoeting, en keert de situatie om ... Een bezoeker, alleen, moet het werk kiezen waarmee hij in contact zal komen, a priori, en via een bemiddeling (meerdere lijsten worden aangeboden door de bewaker). Alleen het werk dat de bezoeker heeft gekozen wordt onthuld. Het werk laat zich bekijken midden de installatie van alle andere gesluierde werken, en dit zolang de bezoeker dat wenst. Deze voorafgaande selectie verstoort de gebruikelijke wijze om in contact te komen met het werk. Traditionele processen worden omgekeerd, waarbij de kijker eerst geconfronteerd met zijn selectieproces.

Afgezien van de bevraging en het droste-effect dat TIJDELIJKE VERZAMELING voorstelt, is het ook mogelijk dat een werk zich openbaard aan een publiek, en dat ze samen beginnen ze te leven...Welkom bij

TIJDELIJKE VERZAMELING

fr

nl

en

Untitledness,

Frédéric Rolland

TIJDELIJKE VERZAMELING

Tijdelijke Verzameling,

© Frédéric Rolland 2011 - SOFAM - Belgique

<